Antyspam
BS Jarocin A1 2021
Informacje››    Kontakt››    Redakcja - jarocinska.pl››    Logo do pobrania››    Reklama - baza firm››    Regulamin - opis 1››    O serwisie››    Reklama - jarocinska.pl››    Kontakt››    Logo - Życie Gostynia››    Redakcja››    Reklama - baza firm››    Reklama - zpleszewa.pl››    Regulamin - opis 2››    Redakcja - zpleszewa.pl››    Reklama - baza firm››    Redakcja - rawicz24.pl››    Regulamin krzyżówki››    Materiały graficzne››    Praca w serwisie››    Kontakt››    Reklama - rawicz24.pl››    Regulamin konkursu 1500››    Kontakt››    Oferta reklamowa››    Reklama - baza firm››    Pomoc››    Logo - jarocinska.pl››    Redakcja - gostynska.pl››    Reklama - baza firm››    Kontakt››    Logo portalu krotoszynska.pl››    Reklama - gostynska.pl››    Redakcja - krotoszynska.pl››    Regulamin ››    Reklama - krotoszynska.pl››    Polityka prywatności››    Reklama - portal››    Reklama - portal››    Reklama››    Reklama - portal››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - portal››    Reklama - Gazeta Jarocińska››    Reklama - Życie Rawicza››    Reklama - Życie Pleszewa››    Reklama - Życie Gostynia››    Reklama - Gazeta Krotoszyńska››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Wieści Rolnicze››    Pobierz pliki - multimedia››    test››    Reklama - szczegóły››    Regulamin krzyżówki››    Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2019››    Regulamin Plebiscytu na Super Słodziaka „Życia Gostynia”››    Regulamin Choinka 2020
program ELpunkty

Redakcja

A A A

Redakcje serwisów jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl, to grupa zaangażowanych i ambitnych dziennikarzy, którzy starają się pokazywać nasze miasto takim jakie jest. Tworzą ją osoby z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami na rynku medialnym. Jeśli mają Państwo jakieś spostrzeżenia i uwagi, chcą Państwo z nami współpracować lub zaistnieć na łamach naszych serwisów - zapraszamy do współpracy.

 


› jarocinska.pl › redakcja
 

Beata Frąckowiak-Piotrowicz
b.piotrowicz@jarocinska.pl
tel. (62) 749 86 42

Bartosz Nawrocki
b.nawrocki@jarocinska.pl
tel. (62) 332 20 31

 

› BIURO REKLAMY
 

Artur Antczak
a.antczak@jarocinska.pl
tel. 508 318 922

Angelika Włodarczyk
a.wlodarczyk@jarocinska.pl
tel. 509 082 772

 

› BAZA FIRM
 

Julia Piotowicz
j.piotrowicz@jarocinska.pl

 

 

› ADRES REDAKCJI
 

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a
tel. (62) 747 15 31, fax (62) 747 37 60
NIP 6171979904

Portal jarocinska.pl, 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a
redakcja@jarocinska.pl, tel. (62) 747 15 31, fax (62) 747 37 60


 

› zpleszewa.pl › redakcja
 

Życie Pleszewa ul. Kaliska 24 63-300 Pleszew
Redakcja: (62) 508 10 17, Fax: (62) 508 10 45
Telefon interwencyjny: 509 082 655
www.zpleszewa.pl      email: redakcja@zpleszewa.pl

 

› BIURO REKLAMY › tel. 62 508 10 50
 

Katarzyna Cierniak
k.cierniak@zycie-pleszewa.pl
tel.
572 921 414

Kinga Piotrowska
k.piotrowska@zycie-pleszewa.pl
tel. 602-367-873

 

› BAZA FIRM
 

Katarzyna Cierniak
reklama@zpleszewa.pl
tel. 572 921 414

 

 

› REDAKCJA
 

Agnieszka Matusiak
a.matusiak@zycie-pleszewa.pl

 

Farida Leśniewska
f.lesniewska@zycie-pleszewa.pl

Jakub Nowak
j.nowak@zycie-pleszewa.pl

Przemysław Góralczyk
p.goralczyk@zycie-pleszewa.pl

Piotr Hain
p.hain@zycie-pleszewa.pl

 

 

Piotr Budnik
p.budnik@zycie-pleszewa.pl

Piotr Kołaski
p.kolaski@zycie-pleszewa.pl

 


› rawicz24.pl › redakcja


„Życie Rawicza”, ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz
tel. (65) 546 52 52, fax (65) 546 52 51
e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl
Dyżur dziennikarski 24h - tel. 501 299 776
Portal internetowy - e-mail: redakcja24@zycie-rawicza.pl

 

› BIURO REKLAMY › tel. (65) 545 26 45
 

Małgorzata Wieczorek
m.wieczorek@zycie-rawicza.pl
tel. 516 131 104

Anna Danek
a.danek@zycie-rawicza.pl
tel. 600 210 433

 

› REDAKCJA › tel. (65) 545 28 29 lub (65) 545 28 38
 

Anna Gauza
a.gauza@zycie-rawicza.pl

Karol Pospiech
k.pospiech@zycie-rawicza.pl

Dawid Bela
d.bela@zycie-rawicza.pl

Honorata Dmyterko
h.dmyterko@zycie-rawicza.pl

Joanna Miśkowiak
j.miskowiak@zycie-rawicza.pl

Włodzimierz Jędrzejczak
w.jedrzejczak@zycie-rawicza.pl

Artur Krawczyk
a.krawczyk@zycie-rawicza.pl

Weronika Waresiak
w.waresiak@zycie-rawicza.pl

Grzegorz Heluszka
g.heluszka@zycie-rawicza.pl

 

 

 

 


› gostynska.pl › redakcja


"Życie Gostynia", ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń
www.gostynska.pl
redakcja@gostynska.pl
facebook.com/ZycieGostynia

 

› TELEFONY KONTAKTOWE
 

Biuro ogłoszeń: (65) 572 74 00
Redaktor naczelny/dziennikarze: (65) 572 74 01
Fax: (65) 572 55 33
Reklama: (65) 575 15 00
Kolportaż: 509 082 645
Dział reklamy: 604 983 569
Telefon alarmowy: 509 082 645

 

› REKLAMA › tel. (65) 575 15 00

 

Justyna Pasieracka
reklama@zycie-gostynia.pl
tel. 604 983 569

Beata Kruk
b.kruk@gostynska.pl
tel. 511 830 995

 

› REDAKCJA
 

Anna Legowicz-Gogołkiewicz
a.gogolkiewicz@zycie-gostynia.pl

Agata Fajczyk
a.fajczyk@zycie-gostynia.pl

Bogdan Bujak
b.bujak@zycie-gostynia.pl

Anna Twardowska
a.twardowska@zycie-gostynia.pl

Sławomir Hajduk
s.hajduk@zycie-gostynia.pl

 

 


› krotoszynska.pl › redakcja
 

63-700 Krotoszyn, ul. Rynek 4
tel. (62) 721 43 90, fax (62) 721 43 91
e-mail: redakcja@krotoszynska.pl

 

› REKLAMA › tel. (62) 72 14 398 lub (62) 72 14 399
 

Karolina Kubacka
reklama@krotoszynska.pl
tel. 797 404 838

 

 

› REDAKCJA › tel. (62) 72 14 390 lub (62) 72 14 394
 

Marta Popławska
m.poplawska@krotoszynska.pl

Adrian Femiak
a.femiak@krotoszynska.pl

Ewa Serafiniak
e.serafiniak@krotoszynska.pl

Farida Leśniewska
f.lesniewska@krotoszynska.pl

Tomasz Słaboszewski
t.slaboszewski@krotoszynska.pl